Blog

Cập nhật thông tin kinh tế thị trường và những kiến thức chuyên ngành chuyên sâu.

Thị trường vận tải trong nước đang ngày một lớn mạnh và đa dạng. Rất nhiều các công ty, doanh nghiệp chuyên vận chuyển hàng hóa nội địa xuất hiện. Điều này giúp lĩnh vực vận chuyển thêm tính cạnh tranh. Đồng thời khách hàng cũng có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc tìm kiếm một dịch vụ thích hợp.

Đến năm 2020 tái cơ cấu thị trường vận tải nội địa theo hướng giảm thị phần vận tải bằng đường bộ, tăng thị phần vận tải bằng đường sắt và đường thủy nội địa. Đây là một trong những mục tiêu cụ thể của Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.