Blog

Cập nhật thông tin kinh tế thị trường và những kiến thức chuyên ngành chuyên sâu.

(Logistics Việt Nam) Báo cáo thị trường logistic Việt Nam 2020

Năm 2020 là một năm nhiều khó khăn với ngành logistics Việt Nam do ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu, khiến toàn bộ hoạt động thương mại, vận tải, kho bãi đều bị ảnh hưởng. Tâm Việt Hùng sẽ cùng các bạn xem lại toàn cảnh thì trường logistics năm 2020

MỤC LỤC 
TÓM TẮT 
1 Tình hình chung
2 Hoạt động vận tải
2.1. Tình hình chung
2.2. Vận tải đường bộ
2.3. Vận tải đường sắt
2.4. Vận tải hàng không
2.5. Vận chuyển đường thủy nội địa
2.6. Vận chuyển đường biển
3 Cảng biển
3.1. Tình hình chung
3.2. Tình hình một số cảng biển
4 Hoạt động giao nhận, kho bãi
4.1. Giao nhận
4.2. Kho bãi, chuỗi lạnh
 
DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2019 và 2020 
Hình 2: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước 9 tháng năm 2020 
Hình 3: Cơ cấu phương thức vận chuyển hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9/2020 (theo lượng hàng vận chuyển) 
Hình 4: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam 
Hình 5: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng năm 2019 và 2020 
Hình 6: Vận tải hàng hóa bằng hàng không 
Hình 7: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa 
Hình 8: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 
Hình 9: Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) 
Hình 10: Cảng Hải Phòng 
Hình 11: Dịch vụ “be Đi Chợ” của Công ty cổ phần beGroup 
Hình 12: Một kho lạnh tại Việt Nam 
 

TÓM TẮT
- Năm 2020 là một năm nhiều khó khăn với ngành logistics Việt Nam do ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu, khiến toàn bộ hoạt động thương mại, vận tải, kho bãi đều bị ảnh hưởng. 
- Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2020, số lượng doanh nghiệp vận tải, kho bãi được thành lập mới giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 4.033 doanh nghiệp). Đồng thời cũng có 485 doanh nghiệp vận tải, kho bãi tại nước ta đã hoàn tất thủ tục giải thể. 
- Tháng 9/2020, tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa của nước ta ước đạt 156,8 triệu tấn, tăng 4,5% so với tháng 8/2020 và tăng 10,54% so với tháng 9/2019. Tính chung 9 tháng năm 2020, vận tải hàng hóa đạt 1.264,6 triệu tấn hàng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 8,9%); luân chuyển đạt 242,5 tỷ tấn.km, giảm 8,2% (cùng kỳ năm trước tăng 7,5%). 
- Vận tải hàng hóa nước ta vẫn phụ thuộc chủ yếu vào đường bộ, với tỷ trọng lớn nhất (khoảng 74,66% tổng khối lượng vận chuyển trong tháng 9/2020). Tiếp theo là đường thủy nội địa (20,74%), đường biển (4,33%) Trong khi đó tỷ trọng của đường sắt và đường hàng không rất thấp, lần lượt là 0,26% và 0,01%. 
- Sau khi liên tục sụt giảm từ tháng 4/2020 đến nay, tháng 9/2020 là tháng đầu tiên khối lượng vận tải hàng hóa bằng đường sắt tăng trở lại. 
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ trong tháng 9/2020 tăng mạnh so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái nhưng tính chung 9 tháng năm 2020 vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2019.
- Sau khi sụt giảm mạnh trong 4 tháng đầu năm, vận tải hàng hóa đường thủy nội địa liên tục tăng trưởng tốt từ tháng 5/2020 đến nay, đến tháng 9/2020 đã đạt 32,52 triệu tấn, tăng 6,51% so với tháng 8/2020 và 26,46% so với tháng 9/2019. 
- Trong số các phương thức vận tải thì hàng không ghi nhận mức giảm mạnh nhất cả về khối lượng vận tải và luân chuyển, do bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các biện pháp hạn chế đi lại giữa các quốc gia trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. 
- Theo số liệu sơ bộ của Cục Hàng hải Việt Nam, tháng 9/2020, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt gần 57,7 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.
- Theo khảo sát sơ bộ, mặc dù có nhiều khó khăn chung nhưng hoạt động giao nhận tại Việt Nam nhìn chung đã tận dụng được các cơ hội từ thương mại điện tử trong 9 tháng đầu năm 2020, khi người dân chuyển dần từ thói quen mua sắm truyền thống sang mua hàng trên các nền tảng trực tuyến. Đặc biệt, nhiều công ty giao nhận đã sáng tạo ra các dịch vụ mới phù hợp với điều kiện thời dịch bệnh.
- Việt Nam là một nước có nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp với nhiều mặt hàng xuất khẩu hiện đang đứng trong tốp đầu về lượng trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, giá trị gia tăng chưa cao do hoạt động chế biến sâu và bảo quản còn nhiều hạn chế. Một trong những điểm yếu trong chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm của Việt Nam chính là hệ thống kho bãi, bảo quản lạnh. 


ĐỂ XEM CHI TIẾT, VUI LÒNG TẢI BÁO CÁO