Blog

Cập nhật thông tin kinh tế thị trường và những kiến thức chuyên ngành chuyên sâu.

Tâm Việt Hùng cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế, đường biển, đường bộ, và đường hàng không cho hàng xuất nhập khẩu. Có cả dịch vụ trọn gói door-door, kết hợp nhiều phương thức vận tải để giao hàng tận nơi cho khách.

Ngoài ra, Vận tải Tâm Việt Hùng cũng cung cấp những dịch vụ liên quan đến logistics, xuất nhập khẩu, gồm cả dịch vụ thông quan hàng hóa, kiểm tra chuyên ngành, xin giấy chứng nhận xuất xứ… Tâm Việt Hùng cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải cho khách hàng là các công ty sản xuất, thương mại có nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu hoặc nội địa bằng container.